Put on và wear đều có nghĩa là mặc, đeo, mang thứ gì đó trên người nhưng hai từ này có chút khác biệt. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Theo định nghĩa của từ điển Cambridge, put on có nghĩa là “to move something you wear on to your body” – hành động lấy một thứ gì đó mặc lên người; còn wear có nghĩa là “to have something on your body” – “có một thứ gì đó mặc trên người”. Như vậy put on nhấn mạnh vào quá trình mặc còn wear nhấn mạnh vào trạng thái bạn mặc. Bạn phải “put on” trước rồi mới có “wear”. Đây là điểm khác biệt giữa chúng.

Ví dụ:

After having breakfast, she put on her coat then goes out.

Sau khi ăn sáng, cô ấy mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Trong ngữ cảnh này bạn không thể dùng wear thay thế cho put on được.

Nhưng trong ví dụ sau:

She usually wears a lot of expensive jewelry in important party.

Cô ấy thường đeo rất nhiều đồ trang sức đắt tiền trong những bữa tiệc quan trọng.

Chúng ta cũng không sử dụng put on trong ví dụ này.

Khi sử dụng put on và wear trong cùng một tình huống cũng mang lại sắc thái khác nhau cho câu nói:

Ví dụ:

John wears a nice suit but he has to put on a raincoat because it starts to rain.

John mặc một bộ quần áo đẹp nhưng anh ấy phải mặc áo vào vì trời bắt đầu mưa.

Ngoài ra wear còn còn nghĩa khác để chỉ kiểu tóc.

Ví dụ:

She usually wears short hair.

Cô ấy thường để tóc ngắn.

Ngoài put on và wear còn có to dress cũng có nghĩa là mặc, nó gần nghĩa với put on tuy nhiên to dress có nghĩa là hành động mặc cho ai nhấn mạnh chủ thể thực hiện hành động này.

Ví dụ:

My husband dresses the children  while I make breakfast.

Chồng tôi mặc đồ cho bọn trẻ trong khi tôi làm bữa sáng.

My baby can dress herself.

Con tôi có thể tự mặc đồ.

Thuần Thanh tổng hợp

Từ Khóa: