Nhật báo Anh: ‘Nước Anh nên cắt liên hệ với Trung Quốc về cấy ghép tạng’

Nhật báo Anh: ‘Nước Anh nên cắt liên hệ với Trung Quốc về cấy ghép tạng’

Các bệnh viện và trường đại học Anh Quốc nên bị cấm làm việc với các trung tâm cấy ghép của Trung Quốc trong bối cảnh các trung tâm này bị nghi ngờ thu hoạch nội tạng từ những người dễ bị tổn thương, Express.co.uk nêu nhận ...