Tiêu Điểm

Hy Lạp phát hiện tàn tích thành phố Tenea cổ có từ thế kỷ XII TCN

Hy Lạp phát hiện tàn tích thành phố Tenea cổ có từ thế kỷ XII TCN

Một nhóm nhà khảo cổ Hy Lạp mới phát hiện những tàn tích đầu tiên của thành phố giàu có Tenea, được xây dựng từ thế kỷ XII-XIII TCN.