Hy vọng rằng mỗi người con nước Việt khi nhớ tới nguồn gốc tộc Rồng của mình, đều có thể lấy cái đức của Rồng là trung chính và lòng nhân rộng khắp làm gốc, trong khi không ngừng phát triển và vươn lên, đều có thể nhớ và duy hộ cho nền tảng đạo đức cũng như khí chất tinh tuý của Rồng. Năm Giáp Thìn này, hy vọng rằng tinh khí của Rồng sẽ hội tụ, thế bay cao của Rồng sẽ triển hiện.

Chúc cho người dân Việt Nam cũng như toàn thể thế giới cùng hướng tới những điều tốt đẹp dựa trên cái gốc cơ bản giúp duy trì lòng nhân: Đó là CHÂN-THIỆN-NHẪN. Cái gốc chắc rồi, thì lo gì thiên niên không vượng, vạn sự không hưng?