‘Ôn dịch có mắt’ là chỉ điều gì?

Chuyên đề sức khỏe 04/03/21, 06:45

Đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tính đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 2,5 triệu người; chưa kể những nơi mà thống kê còn thiếu sót. Trong không gian dịch bệnh, có những người thường xuyên phải đi lại, tiếp xúc xã hội, thậm chí gần ...