Trường học tại Ấn Độ thu học phí bằng… rác thải

Trường học tại Ấn Độ thu học phí bằng… rác thải

Trái đất đang phải đối diện với cuộc chiến chống lại rác thải nhựa, vấn đề toàn cầu liên tục được xướng tên trên các thông cáo báo chí và những bài viết truyền thông gần đây. Trước thực trạng này, một trường học tại ...