Đâu là tiêu chí cho một nước “giàu”: Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết đây mới là điều đánh giá sự phát triển một đất nước

Đâu là tiêu chí cho một nước “giàu”: Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết đây mới là điều đánh giá sự phát triển một đất nước

Từ trước đến nay, người ta thường dùng chỉ số GDP để đo lường thành tựu của một quốc gia. Nhưng một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng, chỉ số phát triển xã hội SPI mới chính là thước đo chuẩn xác nhất. Chỉ số này có thể giúp chính phủ củng cố chính sách, phân bổ ngân sách, thậm chí dự đoán tương lai.

Ở nước ngoài chức danh giáo sư có dễ xét phong?

Ở nước ngoài chức danh giáo sư có dễ xét phong?

Một số nước trên thế giới có những quy định chặt chẽ và tiêu chí riêng trong việc bổ nhiệm, phong chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trong số này, nổi bật là việc trường học ở Mỹ cho các trường học tự quyết việc phong giáo sư vì nó không phải chức danh Nhà nước.

Kết thúc

Không còn trang để tải