Làm người, nên làm một người chính trực

Làm người, nên làm một người chính trực

Vị Tổng thống đáng mến của nước Mỹ, Washington George từng nói: “Không có đạo đức, và không có sự chính trực, những tài năng vượt trội nhất và những thành tựu rực rỡ nhất không bao giờ có thế nhận đượ ...