Sự suy đồi của con người

Hội họa 20/05/22, 07:00

Thế giới này luôn trong cuộc chiến giữa thiện và ác. Con người đã ở trong cuộc đấu tranh này kể từ thủa khai thời. Hàm dưỡng đạo đức để phân biệt giữa thật và giả được coi là một nửa trận chiến; con người có thể học hỏi thông ...

Bí ẩn sắc màu truyền thống (P.4) – Vì sao hội họa Đông-Tây đều sử dụng vàng kim và thanh kim thạch để vẽ tranh Thần Phật?

Hội họa 11/08/21, 07:00

Trong lịch sử mỹ thuật, người ta thường sử dụng vàng và đá quý thanh kim thạch làm nguyên liệu vẽ trong các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo. Dân gian cho rằng: đó là để bày tỏ sự kính ngưỡng của con người đối với Thần Phật... Điều này ...