Nhắn người mong mỏi phúc âm – II

Nghệ thuật 28/03/24, 19:07

"Khách về bỏ dở chung trà nguộiMới biết tri âm được mấy người!"(1)… Buổi mạt thế mạt thời ô trọcTuồng nhân gian dở khóc dở cườiMấy ai trọng Đạo mến đờiMấy ai phản bổn vãng hồi quy Chân?(2) Nhớ điển cố Động Tân(3) hoằng PhápTìm môn đồ nam bắc đông tâyBa năm ...