Bài Chọn Lọc

Vì sao một chữ ‘dâm’ có thể khắc chế dục vọng của người xưa?

Vì sao một chữ ‘dâm’ có thể khắc chế dục vọng của người xưa?

Cùng là việc giao hòa giữa người nam và người nữ, nhưng vì sao vợ chồng thì không phải “dâm”, còn các trường hợp khác đều bị gọi là “dâm”? Bài học ẩn giấu Ý nghĩa đằng sau một từ ngữ đơn giản, hóa ra lại là ...

Nếu có người thiếu nợ bạn thì ông Trời sẽ trả cho bạn

Nếu có người thiếu nợ bạn thì ông Trời sẽ trả cho bạn

Chúng ta không biết những thất bại tạm thời lúc này là vì tương lai của mình, nên thường mang nỗi thất vọng bởi không được như kỳ vọng. Tuy nhiên chúng ta không biết rằng: Mỗi một khiếm khuyết đều được bù đắp bằng những ...

Gia phong nếp nhà

Gia phong nếp nhà

Gia đình có gia phong, giống như một sự truyền thừa, ảnh hưởng sâu sắc đến con cháu của bạn. Sự kế thừa này cũng giống như một món đồ cổ vậy, sẽ được tráng một lớp mạ thâm trầm, linh thông, trầm tĩnh ôn nhu và tỏa ra hơi thở cổ xưa.