Vì sao nói Tần Thuỷ Hoàng là người đặt định khái niệm ‘đại thống nhất’? – Tần Hoàng Hán Vũ tập 2 (2)

Câu chuyện lịch sử 22/10/22, 16:18

Năm 221 TCN, Tần Thuỷ Hoàng hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ khi mới 39 tuổi, nhưng sau đó ông không nghỉ ngơi mà bắt đầu thống nhất văn tự, do lường, tiền tệ, ‘nam chinh Bách Việt, bắc kích Hung Nô’, mở rộng diện tích đến những ...

Tần Thuỷ Hoàng dựa vào điều gì để biểu đạt tính hợp pháp của nhà Tần? Tần Hoàng Hán Vũ tập 1 (2)

Câu chuyện lịch sử 20/10/22, 16:25

Sau khi Tần Thuỷ Hoàng nghị luận đế hiệu và ‘phế thuỵ pháp’, ông còn làm một việc nữa đó là: thúc đẩy ‘ngũ hành chung thuỷ’ (ngũ hành trước sau như một).  Giáo sư Chương Thiên Lượng đánh giá sự việc này rất quan trọng. Tại sao lại như vậy? ...