Truyện Kiều có đơn giản chỉ là tiểu thuyết ái tình xót thương thân phận người phụ nữ?

Trí huệ cổ nhân 22/10/20, 09:30

Đầy trang những chuyện hoang đường,Tràn tít nước mắt bao nhường chua cay.Đừng cho chỉ giả là ngây,Ai hay ý vị chỉ đầy ở trong? (Tào Tuyết Cần) Truyện Kiều gồm 3254 câu thơ lục bát kể lại quãng đời lưu lạc truân chuyên của nàng Vương Thuý Kiều, một trang “quốc ...