Một bài thơ Đường khiến tướng cướp cải tà quy chính

Một bài thơ Đường khiến tướng cướp cải tà quy chính

Một lần Lý Thiệp gặp cướp trên sông. Danh tiếng tài thơ của ông không những khiến tướng cướp kính ngưỡng mà một bài thơ của ông còn khiến hắn cải tà quy chính. Thời thịnh thế triều Đường là thời văn trị võ công đều ...

Cái chết của Bàng Thống: Ý trời không thể trái

Cái chết của Bàng Thống: Ý trời không thể trái

Đương thời có câu vè: "Ngọa Long, Phượng Sồ, được một trong hai, có thể an thiên hạ". Lưu Bị đã có được cả hai bậc quân sư kỳ tài, tiếc rằng Bàng Thống không nghe lời cảnh báo của Khổng Minh, cuối cùng chết ...

Những nhân tố cốt lõi thay đổi vận mệnh đời người

Những nhân tố cốt lõi thay đổi vận mệnh đời người

Trong thời đại mà đạo đức xã hội sa sút, dục vọng con người quá lớn, vậy đâu là nhân tố cốt lõi thay đổi vận mệnh đời người? Đây là điều mà dường như ai ai cũng đang tìm kiếm. Quan niệm được mọi người phổ biến ...