Sinh trong hoạn nạn, chết nơi an lạc

Nhân sinh cảm ngộ 12/09/22, 10:00

Hơn 300 năm trước công nguyên, Mạnh Tử đã khuyên răn người đời: Sinh nơi hoạn nạn, chết trong an lạc. Nhưng con người hiện đại thường bị khống chế bởi tính lười nhác, tham thú hưởng lạc mà tránh né khổ nạn. Kết quả sẽ bỏ lỡ cả cuộc ...

Nhan Hồi – Khổng Tử Gia Ngữ (Quyển 5 P.18)

Trí huệ cổ nhân 30/08/22, 16:00

Tiếp theo: Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử về đạo trị quốc - Khổng Tử Gia Ngữ (Quyển 4 P.17) Một ngày nọ, Lỗ Định Công hỏi Nhan Hồi: “Tiên sinh cũng từng nghe qua tài đánh xe ngựa của Đông Dã Tất chăng?”. Nhan Hồi đáp: “Ông ấy xác thật là ...