Vì sao cổ nhân ‘lấy hoà làm quý’?

Trí huệ cổ nhân 06/06/24, 10:30

Khổng Tử nói: “Lễ chi dụng, hòa vi quý”, nghĩa là: Chỗ dùng của Lễ, lấy hoà làm quý. Người xưa coi trọng hòa khí, xem hài hoà là cảnh giới đáng để tu dưỡng của đời người.  Chuyện kể rằng, Lạn Tương Như đi sứ nước Tần, giữ được quốc ...