Tản văn: Mùa tuyết rơi trong Đường thi hoài niệm

Bình văn 13/05/21, 11:30

Chẳng hay tuyết rơi từ lúc nào, cũng không biết con thuyền tự tại lênh đênh trên mặt nước mênh mông phiêu dạt đến phương nao? Có phải con thuyền đang phiêu bạt giữa màn sương tuyết trắng xóa phủ kín cả mặt sông? Hay là nó đã bị dòng ...

Phân tích lời tiên tri: Khi nào ĐCSTQ diệt vong?

Ngôn ngữ văn hoá 10/04/21, 12:30

Ý trời đã được sắp đặt từ trước, sự xuất hiện của chữ viết giản thể cũng biểu thị vận mệnh của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vậy... Chữ Trung Quốc rất sâu sắc và giàu giá trị nội hàm, mỗi một chữ đều có ý nghĩa sâu xa của ...

Lý Bạch: Lộ trình hồi hương trong Tiên cảnh

Ngôn ngữ văn hoá 01/03/21, 11:03

"Hai bờ vượn khóc véo von, thuyền nan đã vượt núi non muôn trùng": Lý Bạch bước lên con thuyền Pháp, mọi chấp trước nặng nề, sự kêu gọi của tiền duyên, tất cả đều bỏ lại phía sau, nhẹ nhàng từ trên không trung mà vượt qua hết thảy... “Lưỡng ...