Đạo làm mẹ kế của cổ nhân

Đạo đức - Phong thái 08/03/23, 10:00

Người mẹ vừa nói vừa khóc, nước mắt tuôn ướt sũng vạt áo. Hiển nhiên, dù nội tâm bà không muốn từ bỏ đứa con trai út, nhưng vì giữ lời hứa, vì công nghĩa, bà đành đau đớn đoạn tuyệt con. Lã Khôn, một nhà văn và nhà tư tưởng ...