Hiệp nữ ra tay, quan tham run rẩy

Đạo đức - Phong thái 24/01/24, 08:15

Tưởng mất chuỗi hạt quý, ai dè quan tham nhận được một bài học... Vào thời Càn Long của nhà Thanh, Hoàng Thái Bảo là tri phủ Lưỡng Giang, có lần tuần tra biên phòng, đến Trấn Giang, tàu quan neo đậu tại bến Kinh Đầu. Khi chuẩn bị lên bờ ...

Đạo Khổng Tử: Lấy Đức báo oán

Đạo đức - Phong thái 17/01/24, 18:46

Quân tử kính trọng người hiền tài đồng thời cũng giao kết với những người bình thường, ca ngợi những người lương thiện, hơn thế lại thông cảm với những người tài năng. Làm việc dưới tay người quân tử rất dễ dàng, nhưng rất khó nhận được sự vui ...