Tâm càng nóng vội, sự càng khó thành

Đạo đức - Phong thái 14/08/20, 17:30

Tâm có tĩnh thì mới có thể thấy rõ ràng mọi chuyện. Suy xét vấn đề, cần đặt tâm xuống mà ngẫm mới có thể tìm ra giải pháp tốt nhất. Sau này, dù có gặp chuyện khó xử hơn, ta cũng có thể dễ dàng bước qua vậy. Khổng Tử ...