Làm sao để tạo phúc cho con cháu?

Đạo đức - Phong thái 14/08/22, 14:00

Thời đại ngày nay, nhiều bậc làm cha làm mẹ xem việc theo đuổi sự giàu có và quyền lực là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời, cho nên chỉ lo rằng con cái của mình tương lai khi bước vào xã hội sẽ trở thành một trong số ...

Biết chịu thiệt là trí huệ nhân sinh

Đạo đức - Phong thái 29/07/22, 06:00

Triều Minh có quan Hình bộ Thượng thư là Lâm Vân Đồng, trước lúc lâm chung đã dặn con cháu mình rằng: “Chịu thiệt là phúc”. Đúng vậy, điều mà người chịu thiệt đạt được không chỉ là nội tâm thanh tịnh, mà còn tu dưỡng được phẩm đức cao ...