Bài Chọn Lọc

Tại sao đa số người Mỹ không tin vào Thuyết Tiến Hóa?

Tại sao đa số người Mỹ không tin vào Thuyết Tiến Hóa?

Theo bài báo “Mức độ ủng hộ thuyết tiến hóa” trên Wikipedia, phần lớn cộng đồng khoa học và hàn lâm ủng hộ thuyết tiến hóa. Nhưng nhiều cuộc thăm dò ở Mỹ cho thấy điều ngược lại: đa số người Mỹ không tin thuyết ...

Công năng siêu thường là có thật? – Kỳ 3: Trương Bảo Thắng và khả năng ‘đi xuyên tường’

Công năng siêu thường là có thật? – Kỳ 3: Trương Bảo Thắng và khả năng ‘đi xuyên tường’

Trên thế giới đã từng ghi nhận nhiều trường hợp những người sở hữu siêu năng lực (hay khả năng đặc biệt), mà con người bình thường không cách nào đạt tới được. Những siêu năng lực này về bản chất là khác với ...