Chân học vs Hư học (2)

Khoa học - Công nghệ 21/11/21, 15:00

Nếu lịch sử về Sunya[1] là thí dụ điển hình của một nền chân học mang lại kiến thức bổ ích cho con người thì ngược lại, “chủ nghĩa Frege mới” (neo-Fregeanism) là thí dụ điển hình của một nền hư học chuộng hình thức, sính chữ nghĩa sáo rỗng, xa ...

Chân học vs Hư học (1)

Khoa học - Công nghệ 11/11/21, 14:37

Chân học là một nền học vấn cung cấp cho học trò những kiến thức thiết thực để làm người và hành nghề phục vụ xã hội. Ngược lại, hư học là một nền học vấn sính chuộng hình thức và hư văn – những thứ chữ nghĩa có cái ...

Pasteur và Mendel trên vai người khổng lồ

Khoa học - Công nghệ 14/10/21, 17:21

Thành ngữ “Đứng trên vai những người khổng lồ” là một phép ẩn dụ ám chỉ những nhân vật vĩ đại có công lao vô cùng to lớn đối với nhân loại. Ngày nay, nếu có một danh sách những người như thế, Louis Pasteur và Gregor Mendel phải được ...

TikTok bị các cơ quan quản lý của Liên minh Châu Âu điều tra vì vi phạm quyền riêng tư dữ liệu

Khoa học - Công nghệ 15/09/21, 17:11

Ủy ban bảo vệ dữ liệu Ireland cho biết hôm thứ Ba (14/9) rằng cơ quan quản lý quyền riêng tư dữ liệu của Liên minh Châu Âu đã tiến hành hai cuộc điều tra đối với TikTok, chủ yếu liên quan đến vấn đề dữ liệu cá nhân của người dùng trẻ em và chuyển dữ liệu ...