Lục địa Atlantis đã được tìm thấy?!

Khảo cổ 02/09/22, 13:00

Hậu thế đối với lục địa từng có nền văn minh cao độ này luôn tràn đầy ngưỡng mộ, kỳ vọng tìm thấy lục địa đã mất. Hiện tại, có 3 phái: phái đại dương cho rằng Atlantis đã chìm xuống biển sâu, phái lục địa cho rằng Atlantis được ...

Mạt Pháp mạt kiếp là khi nào?

Khoa học - Công nghệ 28/07/22, 10:00

Người ta đều nói “lấy sử làm gương, có thể biết được hưng vong”. Vì vậy, khi những sự tình như tượng Phật rơi lệ xuất hiện khắp nơi trên thế giới, chắc chắn sẽ có người nói, phải chăng thế đạo sắp có biến? Xin chào quý vị độc giả, ...

Kinh Dịch hàm chứa mật mã DNA đáng kinh ngạc?

Khoa học - Công nghệ 21/07/22, 10:00

Từ câu nói của cổ nhân Trung Quốc: "Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh lục tứ quái, khả diễn sinh vạn vật”, học giả người Đức Schönberger đột nhiên nghĩ: giữa tứ tượng và bốn kiểm cơ của ...