Niềm tin tích cực có thể đảo ngược căn bệnh ung thư

Niềm tin tích cực có thể đảo ngược căn bệnh ung thư

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tâm trí con người có thể cải biến DNA và tác động đáng kể đến tình trạng bệnh ung thư theo chiều hướng tích cực. Có lẽ mọi người đều biết rằng thái độ lạc quan sẽ ...