5 hiện tượng bí ẩn trong Phật giáo (+Video)

5 hiện tượng bí ẩn trong Phật giáo (+Video)

Nhục thân bất hoại, cơ thể phát sáng, xá lợi tử,… là một vài trong số những hiện tượng bí ẩn trong Phật giáo đến nay vẫn là ẩn đố đối với giới khoa học. Những trường hợp như vậy được ghi nhận và ...