Hồng Lâu Mộng: ‘Đời người biến đổi biết đâu mà lường’, số phận trái ngược của Phượng Thư và Lý Hoàn nói lên điều gì?

Tứ đại danh tác 26/07/23, 10:45

Trong Hồng Lâu Mộng, Ninh quốc phủ có hai nàng dâu với tính cách và số phận hoàn toàn đối lập, đó là Vương Hy Phượng (Phượng Thư) và Lý Hoàn. Hai số phận tương phản ấy khiến người đời sau có bao điều chiêm nghiệm sâu sắc… Vương Hy Phượng ...