8 sự kiện kỳ dị trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tứ đại danh tác 14/08/20, 07:30

“Tam Quốc Diễn Nghĩa” là một trong bốn tác phẩm cổ điển nổi tiếng của Trung Quốc, kể về câu chuyện quần hùng tranh bá giữa ba nước Ngụy, Thục và Ngô với nội dung hấp dẫn, nhân vật đa dạng. Trong truyện có rất nhiều tình tiết kỳ lạ, ...