12 loại sắc thái khác nhau của cổ sứ Trung Hoa

Nghệ thuật 24/04/20, 12:00

Ngay nay có rất nhiều người chơi đồ cổ, trong đó có cổ sứ Trung Hoa, nhưng phân biệt được đâu là thật đâu là giả là chuyện không hề dễ dàng. Bài viết dưới đây giúp người đọc và những người chơi sứ cổ có cái nhìn khái quát ...

Vua Louis XIV dùng nghệ thuật khai sáng văn minh châu Âu

Nghệ thuật 25/10/19, 08:37

Vua Louis XIV, người yêu thích văn học và nghệ thuật, tự xưng là Apollo, vị Thần Ánh sáng-Nghệ thuật, đóng vai trò là người lãnh đạo, bảo vệ nghệ thuật. Ông tin rằng sự vĩ đại của đất nước cũng có thể được đo lường bằng những thành tựu ...