Nga chặn Instagram từ nửa đêm Chủ nhật

Đời sống 14/03/22, 09:47

Cơ quan quản lý truyền thông của Nga đã thông báo cho người dùng Instagram của nước này dừng hoạt động trên nền tảng truyền thông xã hội này từ nửa đêm Chủ nhật (ngày 13 tháng 3) theo giờ Nga. Cơ quan Liên bang Nga về Giám sát Truyền thông, ...