Ngày trên Trái Đất đang trở nên dài hơn

Ngày trên Trái Đất đang trở nên dài hơn

Trong nghiên cứu đăng trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (PNAS), Stephen Meyers và nhóm nghiên cứu tại Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ) phát hiện ngày trên Trái đất đang trở nên dài hơn d ...

Sửng sốt vết tích tìm thấy trong hành tinh lạ

Sửng sốt vết tích tìm thấy trong hành tinh lạ

Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã xác định 'dấu vết' của nhiều kim loại ở một hành tinh lạ trong không gian, có bán kính lớn gấp 1,4 lần sao Mộc nhưng nặng chỉ bằng 20% khối lượng Mộc tinh. ...