Kết tinh Tiếu đàm phong vân (2): ‘Phong kiến’ khác trung ương tập quyền – Thước, khắc bất đồng do thời đại

Câu chuyện lịch sử 18/10/21, 10:00

Nếu xét theo định nghĩa về 'phong kiến' thì những vương triều Việt Nam như Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn... không phải là thể chế 'phong kiến' mà là 'trung ương tập quyền'... Tiếp theo Kỳ 1 'Phong kiến' khác 'trung ương tập quyền' Khái niệm 'vương triều phong kiến' bắt đầu từ ...

3 câu chuyện về ý nghĩ xấu chiêu mời ma quỷ

Văn hóa 13/10/21, 14:00

Tương truyền rằng ở Tuyền Châu có người nọ vào một buổi tối đột nhiên nhìn thấy cái bóng của mình dưới ánh đèn, quan sát kỹ thì lại cảm thấy cái bóng không giống anh ta chút nào. Thế là anh ta liền quyết định tỉ mỉ xem xét ...