Cổ nhân diễn giải hoàn mỹ đạo làm dâu

Văn hóa 26/03/23, 15:00

Chồng mất sớm, Vương thị ứa nước mắt nói với bố mẹ chồng: "Nhân gia nuôi dưỡng con trai, nguyên là hy vọng chàng có thể phụng dưỡng song thân, gánh vác gia đình, bây giờ tình cảnh thế này, thực tại không cách nào kham nổi. Con nguyện ý ...

Vì sao nói thời khắc ‘Xuân phân’ đáng giá ngàn vàng?

Văn hóa 23/03/23, 07:00

“Xuân phân” là một trong tứ đại tiết khí trong một năm, mà trong văn hóa Trung Hoa, nó triển hiện tinh thần “Thiên nhân hợp nhất”Ở Trung Quốc cổ đại. Có một câu tục ngữ rằng “Thời khắc xuân phân đáng giá ngàn vàng”. Đạo lý ở đây là ...

Lời dự ngôn trên những con tem

Văn hóa 14/03/23, 10:00

Một cách giải thích khác bắt đầu được tấn tốc lan truyền: Con thỏ ‘tay phải chấp bút’, chấp là bút của phán quan; ‘tay trái cầm thư’, cầm là sổ sinh tử. Con thỏ đầu có 3 chữ lớn [120], chính là số điện thoại khẩn cấp của xe ...