Vũ trụ có vĩnh hằng không? Đức Phật trả lời…

Vũ trụ có vĩnh hằng không? Đức Phật trả lời…

Thời Đức Phật tại thế, có rất nhiều đệ tử của ngài vân du bốn phương. Họ thường cùng nhau thảo luận, thường xuyên tranh luận về các hiện tượng siêu hình trong vũ trụ. Có người đến tận nơi ...

Kết thúc

Không còn trang để tải