Vì sao người xưa dạy: Im lặng là vàng?

Vì sao người xưa dạy: Im lặng là vàng?

Các tăng nhân tu hành ở chùa khi xưa, khi đã đạt đến một tầng thứ khá cao rồi, thì sư phụ của họ để họ đi vân du. Đi vân du là gian khổ nhất, không nơi ăn chốn ở, không người phục vụ, giúp đỡ. Họ phải ...