Những nhân tố cốt lõi thay đổi vận mệnh đời người

Những nhân tố cốt lõi thay đổi vận mệnh đời người

Trong thời đại mà đạo đức xã hội sa sút, dục vọng con người quá lớn, vậy đâu là nhân tố cốt lõi thay đổi vận mệnh đời người? Đây là điều mà dường như ai ai cũng đang tìm kiếm. Quan niệm được mọi người phổ biến ...

Ngôi nhà đích thực của sinh mệnh đời người ở đâu?

Ngôi nhà đích thực của sinh mệnh đời người ở đâu?

Khi bạn rời khỏi bụng mẹ đến với trần thế, thời khắc mở mắt ra, đại đa số đều khóc oe oe. Người ta nói, con người thấy trần thế quá khổ nên không muốn đến. Gia đình Khi đã đến cõi trần rồi, bất kể là ...