Đâu là cách tốt nhất để thay đổi số mệnh?

Trí huệ cổ nhân 01/08/21, 11:00

Mặc dù số phận của một người đã được định trước, nhưng trong đời người này luôn hành thiện tích đức, khi đạt đến một mức độ nhất định thì có thể thay đổi được vận mệnh... 1. Để mọi thứ thuận theo tự nhiên Vì vậy, chúng ta thường nói rằng ...