Một bài thơ Đường khiến tướng cướp cải tà quy chính

Một bài thơ Đường khiến tướng cướp cải tà quy chính

Một lần Lý Thiệp gặp cướp trên sông. Danh tiếng tài thơ của ông không những khiến tướng cướp kính ngưỡng mà một bài thơ của ông còn khiến hắn cải tà quy chính. Thời thịnh thế triều Đường là thời văn trị võ công đều ...

Thiện tâm là sức mạnh lớn nhất để cảm hóa lòng người

Thiện tâm là sức mạnh lớn nhất để cảm hóa lòng người

Trong xã hội hiện nay, nếu có người nói với bạn cần phải làm người lương thiện, có phải nghe như họ đang bảo bạn làm kẻ ngốc không? Câu nói “người lương thiện bị người ta ức hiếp” đã trở thành khái niệm phổ biến ...

Hủy Pháp diệt Phật, báo ứng thảm khốc

Hủy Pháp diệt Phật, báo ứng thảm khốc

Trong văn hóa truyền thống mọi người đều tin rằng “Thiện có thiện báo, ác có ác báo”. Một vị huyện lệnh triều Đường cả đời đã làm rất nhiều việc xấu, nhưng Diêm Vương không những không trừng phạt mà còn kéo dài tuổi ...

Nguồn gốc câu thành ngữ “Con kiến mà kiện củ khoai”

Nguồn gốc câu thành ngữ “Con kiến mà kiện củ khoai”

Ngày nay, câu thành ngữ “Con kiến mà kiện củ khoai" thường được dùng để chỉ tình cảnh kiện tụng vô ích, trong đó bên đi kiện là những người dân thường thấp cổ bé họng, còn kẻ bị kiện thì giàu có, quyền thế. ...

Khổng Tử biết mệnh Trời, dự ngôn chính xác vô cùng

Khổng Tử biết mệnh Trời, dự ngôn chính xác vô cùng

Khổng Tử nói: "Ta mười lăm tuổi để ý chí vào việc học... năm mươi tuổi biết mệnh Trời..." Trong lịch sử còn ghi chép lại vài câu chuyện cho thấy khả năng ‘tri Thiên mệnh’, dự đoán tương lai chính xác vô cùng của ...