Hành trình 23 phút xuống địa ngục

Nhân quả báo ứng 07/01/23, 15:00

Năm 1998, một người đàn ông Mỹ tên là Bill Wiese tuyên bố linh hồn ông đã xuất ra khỏi cơ thể trong một trải nghiệm cận tử, và rơi xuống địa ngục trong 23 phút... Ông Bill Wiese đã không chỉ chứng kiến ​​thảm trạng nhiều người bị thụ ...

Nho gia mạn đàm (6): Danh chính thì ngôn thuận

Trí huệ cổ nhân 03/01/23, 15:00

Nho gia giảng 'bề tôi trung thành', nhưng 'trung' ở đây có phải là trung thành một cách mù quáng?  Tiếp theo Phần 5 Trên thực tế đạo quân - thần là: 'quân nhân thần trung', vua phải nhân ái thì thần mới trung thành. Nếu mỗi người đều làm tròn chức ...

Tai họa bắt nguồn từ lòng tham

Trí huệ cổ nhân 26/12/22, 11:00

Trên đời này, lòng tham chính là thứ độc dược đáng sợ nhất, nó có thể hủy hoại một cá nhân chỉ trong nháy mắt. Bởi vậy, con người nếu muốn tránh tai ương, nhất định phải thông tỏ được chữ “tham” này. Lão Tử tên thật là Lý Nhĩ, tự ...