Không tín Phật và giả tín Phật, tội nào nặng hơn?

Không tín Phật và giả tín Phật, tội nào nặng hơn?

Trong “Duyệt vi thảo đường bút ký”, tác giả Kỷ Hiểu Lam đã kể câu chuyện ông tình cờ nghe được về hồn ma tử tù. Lời bộc bạch của những quỷ hồn ấy khiến mọi người suy nghĩ. Câu chuyện xảy ra tại tỉnh Phúc ...

Chỉ người nhân đức thì mới nên ở địa vị cao

Chỉ người nhân đức thì mới nên ở địa vị cao

Ở một địa phương mà phong tục tập quán bất hảo, con người thiếu nhân nghĩa thì quan đứng đầu địa phương đó làm như thế nào? Câu chuyện của một vị quan xưa rất đáng để người hiện nay suy ngẫm. Tự mình chăm sóc ...

Cuộc đời Bao Công: Cái Thiện của Dũng

Cuộc đời Bao Công: Cái Thiện của Dũng

Bao Công, huý là Bao Chửng (999-1062) còn được biết đến với tên gọi Bao Thanh Thiên, là vị quan thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, có tấm lòng quang minh chính đại tựa Trời xanh trong lịch sử Trung Quốc. Lúc nhỏ, Bao Công đã ...

Sáng tác dâm thư, nổi mụn nhọt, chịu quả báo chết đói

Sáng tác dâm thư, nổi mụn nhọt, chịu quả báo chết đói

Cổ nhân có câu: “Trong vạn điều ác, tà dâm là đứng đầu” (Vạn ác dâm vi thủ). Người phạm lỗi tà dâm bị quả báo thống khổ, người cự tuyệt tà dâm được phúc thọ khang an. Hai câu chuyện dưới đây là minh chứng ...