Kinh Dịch hàm chứa mật mã DNA đáng kinh ngạc?

Khoa học - Công nghệ 21/07/22, 10:00

Từ câu nói của cổ nhân Trung Quốc: "Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh lục tứ quái, khả diễn sinh vạn vật”, học giả người Đức Schönberger đột nhiên nghĩ: giữa tứ tượng và bốn kiểm cơ của ...