Ngôi nhà đích thực của sinh mệnh đời người ở đâu?

Văn hóa 09/03/19, 10:00

Khi bạn rời khỏi bụng mẹ đến với trần thế, thời khắc mở mắt ra, đại đa số đều khóc oe oe. Người ta nói, con người thấy trần thế quá khổ nên không muốn đến. Gia đình Khi đã đến cõi trần rồi, bất kể là giàu hay nghèo, bạn đều ...