Hành trình 23 phút xuống địa ngục

Nhân quả báo ứng 19/08/21, 10:00

Năm 1998, một người đàn ông Mỹ tên là Bill Wiese tuyên bố linh hồn ông đã xuất ra khỏi cơ thể trong một trải nghiệm cận tử, và rơi xuống địa ngục trong 23 phút... Ông Bill Wiese đã không chỉ chứng kiến ​​thảm trạng nhiều người bị thụ ...