Báo ứng của kẻ lưu manh làm nhục phụ nữ

Nhân quả báo ứng 03/07/22, 07:00

Lời Toà soạn: Kỷ Quân (1724-1805), tự Hiểu Lam, là một danh sĩ nổi tiếng và quan lại đời nhà Thanh. Ông giữ chức tổng biên tập “Tứ khố toàn thư” dưới thời vua Càn Long. Kỷ Hiểu Lam là tác giả của cuốn “Duyệt Vi thảo đường bút ký” ...

Chuyện nhân quả: Địa tiên báo ân

Nhân quả báo ứng 15/06/22, 07:00

Lời Toà soạn: Kỷ Quân (1724-1805), tự Hiểu Lam, là một danh sĩ nổi tiếng và quan lại đời nhà Thanh. Ông giữ chức tổng biên tập “Tứ khố toàn thư” dưới thời vua Càn Long. Kỷ Hiểu Lam là tác giả của cuốn “Duyệt Vi thảo đường bút ký” ...

Phúc phận một người từ đâu mà có?

Nhân quả báo ứng 10/06/22, 11:00

Trước đây, có một vị tài chủ, được mọi người gọi là viên ngoại, đã mời một thầy phong thủy đến xem mảnh đất có phong thủy tốt để chôn cất bản thân sau này. Sau khi vị thầy phong thủy đến nhà, lão viên ngoại có việc, không thể ...