Vì sao có câu ‘Kéo cày trả nợ’?

Nhân quả báo ứng 19/09/20, 15:30

Trong dân gian có câu 'Kéo cày trả nợ', nhiều người cho rằng câu này có ý nói một người làm việc "như trâu như ngựa" để trả món nợ mà mình đã vay. Thực ra câu tục ngữ này bắt nguồn từ một tích xưa, kể về người nông ...