Hổ không ăn thịt nhầm người

Nhân quả báo ứng 04/07/20, 11:30

Thế nào là người tốt, người xấu? Đối với những người khác nhau có thể có những tiêu chuẩn khác nhau. Tuy nhiên ngày nay, với sự trượt dốc của đạo đức, nhiều người tôn sùng quyền lực, tiền bạc, theo đuổi danh - lợi - tình khiến các khái ...

Cảnh tượng tại không gian khác sau khi phá thai

Nhân quả báo ứng 16/05/20, 15:30

Đa số mọi người đều biết rằng phá thai là không tốt, nhưng lại không hiểu rằng đó là một tội ác nghiêm trọng. Người ta phá thai vì có nỗi khổ riêng, nhưng biết đâu, quyết định này của họ sẽ khiến một sinh mệnh phải chịu khổ cùng ...