Không tin lời tăng nhân, vạn người xuống suối vàng

Không tin lời tăng nhân, vạn người xuống suối vàng

Thiên tai kinh hoàng xảy ra đúng như những gì vị tăng nhân đã nói. Đến lúc này ông Tôn mới ăn năn hối lỗi, nhưng đã quá muộn rồi… Ông Tôn đảm nhiệm chức chánh tổng của tổng Đả Tiễn Lô. Nơi ông c ...

Điều đáng sợ nhất của đời người là gì?

Điều đáng sợ nhất của đời người là gì?

Theo cuốn Tam Tự Kinh có ghi chép một câu chuyện kể về Chu Xứ như sau: Truyện kể rằng ngày xưa, vào triều nhà Tấn,  tại một làng nhỏ của huyện Nghĩa Hưng – Trung Quốc, có một người thanh niên tê ...

Sự hổ thẹn chính là hạt giống của thiện lương

Sự hổ thẹn chính là hạt giống của thiện lương

Hổ thẹn như một hạt giống thiện lương. Sự khác biệt giữa người thiện và kẻ ác chính là tâm hổ thẹn. Một người đàn ông hồi tưởng lại quá khứ của bản thân mình, ông đã kể lại một câu chuyện như sau: Năm ...