Buông bỏ mới có thể đi xa

Nhân sinh cảm ngộ 26/04/20, 07:30

Kinh nghiệm cuộc sống nói với chúng ta rằng: Càng khó buông bỏ thì càng dễ mất đi, càng muốn nắm giữ lại càng dễ tuột mất.  “Buông bỏ” là điều mà chúng ta vẫn thường ...