Thế nào là bạn thực sự?

Thế nào là bạn thực sự?

Thế nào là một người bạn thực sự? Bạn bè có thể nhiều vô số, nhưng người bạn chân thành thì lại ít ỏi và đáng quý hơn nhiều. Một người bạn thực sự rất khó ...