Bậc Thánh nhân cầu Tâm chứ không cầu Phật

Bậc Thánh nhân cầu Tâm chứ không cầu Phật

Trong kinh Phật viết: Muốn được tịnh thổ thì phải tịnh tâm mình, tâm mình tịnh rồi đó mới là tịnh thổ. Bậc Thánh nhân cầu tâm chứ chẳng cầu Phật, còn kẻ ngu muội chỉ cầu Phật mà chẳng cầu tâm...

‘Vẽ rắn thêm chân’, câu chuyện nhỏ, đạo lý lớn

‘Vẽ rắn thêm chân’, câu chuyện nhỏ, đạo lý lớn

Thời cổ xưa, tại nước Sở có một gia đình nọ, sau khi lễ tổ tiên xong họ thường đem rượu thờ ra thưởng cho những người giúp việc lễ tế. Người tham gia rất nhiều, mà chỉ có một bình rượu, không đủ để ...

Đã khi nào bạn thực sự sống cho chính mình?

Đã khi nào bạn thực sự sống cho chính mình?

Thời gian như nước chảy qua cầu, đôi lúc thật khiến cho lòng người cảm thán, như câu thơ ai đó đã từng viết: "Sớm còn thắm đỏ đôi gò má Chiều đã bạc phơ nửa mái đầu" Thời gian không đợi bất kỳ ai, cuộc đời có ...

Vì sao tâm thái có thể thay đổi vận mệnh con người?

Vì sao tâm thái có thể thay đổi vận mệnh con người?

Phật gia giảng, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Người có trái tim rộng lớn bao dung, sẽ không cảm thấy khó nạn là bất công đối với mình, không than thân trách phận, không oán Trời hận người, mà giữ tâm thái bình ...