Bóng đêm là gì?

Nhân sinh cảm ngộ 18/05/19, 04:44

Dưới đây là một đoạn đối thoại giữa một vị cao tăng đức độ trong một ngôi chùa Phật giáo cổ và một người theo thuyết vô thần. Cao tăng: Xin thí chủ cho biết điều gì trên đời mà ngài không tin tưởng nhất? Người vô thần: Tôi thấy mới tin, không ...

Lấy trộm một cây kim bị… tử hình

Nhân sinh cảm ngộ 15/05/19, 10:00

Tục ngữ có câu “Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ”. Nếu cám dỗ đầu tiên đó không được coi trọng thì cuối cùng sẽ trở thành thủ phạm đầu sỏ đánh gục chúng ta. Có lẽ rất nhiều người biết câu chuyện này. Có một người khi còn nhỏ lần ...