Vì sao làm người cần phải hướng thiện như nước?

Vì sao làm người cần phải hướng thiện như nước?

Khổng Tử từng nói: “Trí giả lạc thuỷ, nhân giả lạc sơn", người có trí huệ thì luôn suy nghĩ thông thoáng tích cực, hiểu được sự thiên biến vạn hoá của thế nhân mà từ đó cũng tuỳ kỳ tự nhiên, thiên biến, ...