Chú Tễu – anh là ai?

Nhân sinh cảm ngộ 30/04/20, 13:30

Này bà con ơi! Tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ? Làng mình mở hội hay chưa? Đi xem múa rối ao chùa canh đêm Tễu cười toét miệng ngoi lên Trăng rằm ...