Thủy tính và con đò của sinh mệnh

Nhân sinh cảm ngộ 01/03/23, 22:52

Nếu con người tiên sinh thông thủy tính, vậy thì con đò chỉ là ngoại vật, nó chỉ có thể mang chứa phụ trợ sinh mệnh, mà chủ tể của sinh mệnh vẫn đương nhiên là bản thân con người chứ không là ngoại vật, bởi con người tự thân ...

Thể ngộ về “quét dọn”

Nhân sinh cảm ngộ 09/12/22, 12:23

Người ta truy cầu kim tiền, là vì mong muốn vật chất phong phú, mà vật chất thì liên quan đến những vui buồn, lo lắng được mất trong nội tâm, không được bình an, bởi những dục vọng vật chất đã làm tắc nghẽn và ô nhiễm hơi thở ...