Khi nào người Trung Quốc tỉnh ngộ?

Câu chuyện lịch sử 29/07/21, 05:30

Đến khi người Trung Quốc biết sự thật hoặc phải chịu hết thảy những khổ ải do Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra, họ mới tỉnh ngộ.  Ngày 20/7, có một bài viết trên mạng kể về một cô gái tên Lý Đan, 31 tuổi, tên trên mạng là ...