Tìm lại tâm hồn trẻ thơ, tìm về Đại Đạo

Nhân sinh cảm ngộ 13/08/23, 11:25

Tâm hồn trẻ thơ là biểu hiện cảnh giới của một người thuần khiết vô tư, không suy tính thiệt hơn, cũng chính là suối nguồn của sự vui vẻ. ‘Tâm trẻ thơ’ là gì? Theo cách hiểu đơn giản thì chính là tâm địa thuần khiết, thiện lương như đứa ...