Rốt cuộc Hà Bá có lấy vợ thật hay không?

Rốt cuộc Hà Bá có lấy vợ thật hay không?

Người ta thường có câu: "Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá", ngụ ý là ở địa phận nào thì có vị Thần cai quản ở đó. Qua đó cũng nói lên một triết lý nhân sinh cao đẹp về đức tin của con ...

Truyền thuyết về Bồ Tát Long Thụ

Truyền thuyết về Bồ Tát Long Thụ

Bồ Tát Long Thụ là người sáng lập Phật giáo Đại thừa, sống vào khoảng thế kỷ thứ 2–3 TCN, thuộc dòng tộc Bà La Môn. Tương truyền cha ngài họ Long, vì ngài được sinh ra dưới gốc cây, nên đặt tên là Long ...

Đức Phật A Di Đà tu hành đắc Đạo như thế nào?

Đức Phật A Di Đà tu hành đắc Đạo như thế nào?

Trước khi tu luyện đắc Đạo, Đức Phật A Di Đà đã trải qua vô lượng kiếp, trong đó có một kiếp là quốc vương nước Diệu Hỷ, tên gọi Kiều Thi Già. Phụ vương của ngài tên là Nguyệt Thượng Chuyển Luân Vương, mẫu ...