Đại Đạo trị quốc (4): Đạo Bá Vương

Trí huệ cổ nhân 30/09/21, 12:00

Ngày nay, nếu nói về quản trị quốc gia, người ta thường nhắc tới các khái niệm như “dân chủ”, “nhà nước pháp quyền”, “chính phủ điện tử”, v.v. Xã hội càng phát triển, các mối quan hệ và mâu thuẫn trong đó càng phức tạp, phương thức quản lý ...

Đại Đạo trị quốc (P.3): Vô vi nhi trị

Trí huệ cổ nhân 29/09/21, 17:00

Ngày nay, nếu nói về quản trị quốc gia, người ta thường nhắc tới các khái niệm như “dân chủ”, “nhà nước pháp quyền”, “chính phủ điện tử”, v.v. Xã hội càng phát triển, các mối quan hệ và mâu thuẫn trong đó càng phức tạp, phương thức quản lý ...

Đại Đạo trị quốc (P.2): Đế Đạo lập đức

Trí huệ cổ nhân 28/09/21, 07:00

Ngày nay, nếu nói về quản trị quốc gia, người ta thường nhắc tới các khái niệm như “dân chủ”, “nhà nước pháp quyền”, “chính phủ điện tử”, v.v. Xã hội càng phát triển, các mối quan hệ và mâu thuẫn trong đó càng phức tạp, phương thức quản lý ...

Sự thật về Hoàng đế phong kiến Việt Nam: Chuyên quyền, độc tài hay lãnh đạo bằng nhân đức?

Câu chuyện lịch sử 27/09/21, 16:00

Có bài thơ rằng:  “Sông Đằng một dải dài ghêSóng hồng cuồn cuộn tuôn về bể ĐôngNhững người bất nghĩa tiêu vongNghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh”... (Bạch Đằng Giang Phú – Trương Hán Siêu)  Lịch sử như dòng sông dài cuốn đi trong lớp sóng của nó bao nhiêu sự ...

Đại Đạo trị quốc (P.1): Hoàng Đạo vô vi

Trí huệ cổ nhân 27/09/21, 11:00

Ngày nay, nếu nói về quản trị quốc gia, người ta thường nhắc tới các khái niệm như "dân chủ", "nhà nước pháp quyền", "chính phủ điện tử", v.v. Xã hội càng phát triển, các mối quan hệ và mâu thuẫn trong đó càng phức tạp, phương thức quản lý ...