Chừng mực mới là cái ‘dũng’ của người quân tử

Chừng mực mới là cái ‘dũng’ của người quân tử

Thời Tề Uy Vương, nhà vua thích những câu đố, tiếng lóng, ham mê khoái lạc, rượu uống thâu đêm, chẳng còn để ý gì đến chính sự. Có Thuần Vu Khôn nổi tiếng là người nói năng vừa lưu loát, sâu sắc, vừa hợp ...

Khoan dung với người khác là tự giúp đỡ chính mình

Khoan dung với người khác là tự giúp đỡ chính mình

Năm 647 TCN, bấy giờ là thời Xuân Thu ở Trung Hoa, nước Tấn mất mùa, xin thóc của nước Tần. Tần Mục Công bằng lòng giúp, chuyển thóc từ đất Ung đến Giáng đô bán cho nước Tấn. Sang năm sau, nước Tần bị mất ...