Người xưa lý giải như thế nào về giấc mơ?

Người xưa lý giải như thế nào về giấc mơ?

Trong “Tề Vật Luận” ( 齊物論 - Luận về sự bình đẳng của vạn vật), một chương trong cuốn sách triết học Nam Hoa Kinh của bậc thầy Đạo gia và triết gia thời cổ đại Trang Tử, nhà hiền triết đã kết thúc bằng một ...

Vì sao nói cổ cầm là cây đàn của người quân tử?

Vì sao nói cổ cầm là cây đàn của người quân tử?

Côn Sơn suối chảy rì rầm, Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. (Nguyễn Trãi - “Côn Sơn ca”) Tiếng đàn cầm của Ức Trai bên ghềnh Côn Sơn này chính là cổ cầm. Cổ cầm còn có tên Dao Cầm, Ngọc Cầm, Ti Đồng và ...

10 câu thành ngữ cổ nhân giúp hiểu thấu cõi nhân sinh

10 câu thành ngữ cổ nhân giúp hiểu thấu cõi nhân sinh

Người trí tuệ hiểu được siêu thoát, tùy duyên cơ ngộ mà an định. Vui vẻ buông bỏ một phần, giữ một phần siêu thoát, như vậy mới có thể thoát khỏi vô vàn phiền não và thống khổ trên đời này... Khi đọc các tác ...