Tống Huy Tông bức hại Phật giáo gặp quả báo vong quốc

Tống Huy Tông bức hại Phật giáo gặp quả báo vong quốc

Cổ nhân có câu: “Lưới trời tuy thưa mà khó lọt”, tự cổ chí kim, tất cả những người cầm quyền từng đàn áp Phật Pháp đều gặp quả báo, như Bắc Ngụy Thái Vũ Đế, Bắc Chu Vũ Đế, Đường Võ Tông và Hậu ...

Diêm Vương ở địa phủ rốt cuộc là những ai?

Diêm Vương ở địa phủ rốt cuộc là những ai?

Từ những ghi chép trong các tư liệu lịch sử có thể thấy được rằng, Diêm La Vương -  chức quan nơi địa phủ này có thể không phải là "chế độ cả đời", mà là do những người ngay thẳng có tài có đức ...