2 thói quen cấm kỵ khiến gia đình sa sút

Đạo đức - Phong thái 07/04/21, 07:55

Cổ nhân giảng: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Một gia đình thịnh vượng hay không có thể dễ dàng nhìn thấy qua hai thói quen này. Nếu ai nhiễm phải thói quen xấu này thì gia đình của người đó sẽ khó lòng thịnh vượng được, ...