Quân tử không che giấu khuyết điểm

Đạo đức - Phong thái 21/05/22, 12:00

Một vài người thường có xu hướng che giấu khuyết điểm của họ và lo sợ sẽ bị người khác lợi dụng khi biết khuyết điểm của mình. Một số người còn cho rằng “Không nên vạch áo cho người xem lưng”; vì vậy, khi biết những người thân với ...

Học đức ôn hoà của người xưa

Đạo đức - Phong thái 14/05/22, 11:00

Dĩ hoà vi quý, ấy là lẽ sống mà nhiều người mong muốn. Song muốn làm được như vậy, thì có lẽ cần có một tư tưởng đúng đắn cho việc này. Vào thời Xuân Thu có Khổng Tử là người nước Lỗ. Ông được xem là người vạn hạnh ...

Tự phụ và tự ti

Đạo đức - Phong thái 06/05/22, 10:00

Tự ti không phải là khiêm tốn, ngược lại nó lại có quan hệ mật thiết với tính tự phụ. Thật khó để nói trong hai anh em ‘tự ti’ và ‘tự phụ’ kẻ nào trước kẻ nào sau, gọi chúng là anh em sinh đôi là thích hợp hơn ...

Phẩm chất như ngọc của người quân tử

Đạo đức - Phong thái 12/04/22, 06:00

Người xưa nói:  “Quân tử như ngọc, thiên nhân hợp nhất, khiết bạch vô hà” (Quân tử giống như ngọc, người và trời hợp nhất, trắng thanh khiết không tì vết) Tự cổ đã có câu “quân tử ôn văn như ngọc”. Trong quy phạm đạo đức truyền thống, cổ đức dạy rằng: ...