Phẩm chất như ngọc của người quân tử

Đạo đức - Phong thái 12/04/22, 06:00

Người xưa nói:  “Quân tử như ngọc, thiên nhân hợp nhất, khiết bạch vô hà” (Quân tử giống như ngọc, người và trời hợp nhất, trắng thanh khiết không tì vết) Tự cổ đã có câu “quân tử ôn văn như ngọc”. Trong quy phạm đạo đức truyền thống, cổ đức dạy rằng: ...

Đầu xuân nói chuyện tử tế

Đạo đức - Phong thái 08/01/22, 07:00

- Bài viết của thầy Hà Văn Thịnh (1955-2019), cựu giảng viên khoa Sử – Trường Đại học Khoa học Huế. Trước tết, một người bạn đề nghị tôi viết bài bàn về sự tử tế của ngày xưa và ngày nay. Bây giờ, tết Ất Mùi đã đến rồi, mê thì ...