Tăng Quốc Phiên giác ngộ trong loạn thế: Đẩu hộc đầy, thế nhân san phẳng – Người tự mãn Thiên Thượng bất dung

Câu chuyện lịch sử 26/12/21, 07:00

Lời nói đầu: Ôn dịch, binh họa, thiên tai nối tiếp nhau không ngừng - Vào cuối triều đại nhà Thanh, dị nạn không ngừng. Thân gặp thời loạn thế, có nên buông mình thuận theo con sóng cuốn trôi, hay là mài dũa sự dũng mãnh mà tiến lên, cảnh ...