Nhà rộng, không bằng tấm lòng rộng

Nhân sinh cảm ngộ 09/06/20, 11:30

Sự tao nhã chính yếu của con người nằm ở sự kiểm soát bản thân. Một người thực sự có học vấn. Luôn luôn khiêm tốn. Sẽ không gặp ai cũng dạy đời Người thực sự giàu có. Luôn luôn đơn điệu. Sẽ không gặp ai cũng khoe khoang Người thực sự có đức hạnh. Luôn luôn có huệ ...

Thế nào là dũng mà không cảm?

Nhân sinh cảm ngộ 09/06/20, 07:30

Trên đời ai cũng ca ngợi hai từ "dũng cảm". Nhưng cao hơn nữa là "dũng mà không cảm" thì có nghĩa là gì? Có một ngày Tử Lộ hỏi Khổng Tử: “Người và con, ai thích hợp dẫn binh đánh trận hơn?” Khổng Tử chỉ vào bản thân mình trả ...

Giọt nước mắt của Mỹ hầu vương

Tứ đại danh tác 08/06/20, 09:30

Ngày tháng trăm năm tựa bóng câuĐời người, bọt nước khác gì đâuSớm còn thắm đỏ đôi gò máChiều đã bạc phơ nửa mái đầu.Giấc điệp tàn rồi, đời ảo cảCuốc kêu da diết hãy quay đầu.Xưa nay làm phúc đều tăng thọỞ thiện Trời thương lọ phải cầu. Mở đầu ...

Tập Cận Bình yết kiến Trụ vương

Nhân sinh cảm ngộ 08/06/20, 01:17

“Ngài say mê hồ ly Đát Kỷ nên mới mất nước, ta chung thuỷ với vợ hiền, sao mà giống được?” - Ồ, thế mà hoá ra lại rất giống. Cuộc họp khẩn cấp nhân vụ việc Hác Hải Đông đọc bản tuyên ngôn thành lập “Nhà nước Liên bang Trung ...

Ông lão châu Á trách con trai bất hiếu, ông lão châu Âu nói mấy câu khiến mọi người đều im lặng

Nhân sinh cảm ngộ 06/06/20, 09:30

Trong một lần tình cờ, một ông lão châu Á và ông lão châu Âu cùng ngồi xuống hàn huyên, tâm sự. Và bởi văn hoá khác biệt, quan điểm mỗi người cũng không giống nhau, cuộc đối thoại của họ thật khiến người ta phải suy ngẫm... Viện dưỡng lão và người già Ông ...