Thiên cổ Thần tướng Nhạc Phi (14): Tiết kiệm đạm bạc tạo nên phong thái ‘Cổ hiền tướng’ Nhạc Phi

Câu chuyện lịch sử 03/03/22, 07:00

Thuở hàn vi, bước chân vào nghiệp binh đao, Nhạc Phi từ một người trẻ tuổi lập nhiều chiến công hiển hách mà được phong chức thống soái của triều đại nhà Tống. Quan to lộc hậu, công danh quyền thế, thường thường sẽ mang đến cho con người những ...