Lời dự ngôn trên những con tem

Văn hóa 14/03/23, 10:00

Một cách giải thích khác bắt đầu được tấn tốc lan truyền: Con thỏ ‘tay phải chấp bút’, chấp là bút của phán quan; ‘tay trái cầm thư’, cầm là sổ sinh tử. Con thỏ đầu có 3 chữ lớn [120], chính là số điện thoại khẩn cấp của xe ...

Nhân vật phong vân Trung Hoa thiên cổ Minh Thành Tổ (10): Nhân Hiếu hoàng hậu của Minh Thành Tổ đồng hành khai quốc mẫu nghi thiên hạ

Câu chuyện lịch sử 13/03/23, 09:00

Theo quan niệm cổ đại, hoàng đế vốn là thiên tử thừa theo thiên mệnh mà thay trời hành sự, còn hoàng hậu hiển nhiên giữ vai trò như mẫu thân của muôn vạn nhân dân, luôn nghiêm túc tuân thủ những quy phạm lễ nghĩa phép tắc nhằm tạo ...

Thủy tính và con đò của sinh mệnh

Văn hóa 09/03/23, 11:00

Trong "Liệt Tử‧Hoàng Đề thiên", có một đoạn đối thoại khiến người ta tự thâm sâu thức tỉnh, đó là đoạn Nhan Hồi thỉnh giáo Khổng Tử về kỹ thuật chèo đò. Nhan Hồi hỏi Khổng Tử: "Có lần con đi qua một vực sâu gọi là Thương Thâm. Kỹ thuật ...