Vô đề

Nghệ thuật 03/09/20, 19:30

Đêm qua dài dài dài biết mấyMộng đẹp chửa tanAi người qua cửa ấy?Nào biết hoa rơi không bẩn vấyDương liễu đôi bờ nhìn chẳng thấy Trót đưa cành trâm người chẳng lấyMấy độ xuân tànThở ...