Thơ: Vĩnh hằng

Nghệ thuật 07/04/22, 12:00

Luân hồi lục đạo duyên ngơ ngẩn; Chuyển thế ba sinh nghiệp ngút ngàn... Đâu là ý nghĩa cõi nhân gian?Kẻ đấu ta tranh lợi dục tàn!Có biết muôn đời mây gió khóc;Nào hay vạn kiếp núi sông than.Luân hồi lục đạo duyên ngơ ngẩn;Chuyển thế ba sinh nghiệp ngút ngàn.Chân ...

Vị ẩn sĩ đức cao vọng trọng khiến vua Quang Trung đích thân 3 lần viết chiếu cầu hiền, ông là ai?

Câu chuyện lịch sử 07/04/22, 10:00

Thơ rằng: "Sông Đằng một dải dài ghêSóng hồng cuồn cuộn tuôn về bể ĐôngNhững người bất nghĩa tiêu vongNghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh" (Bạch Đằng Giang Phú - Trương Hán Siêu) Lịch sử như dòng sông dài cuốn đi trong lớp sóng của nó bao nhiêu sự tích, chiến ...

Thơ: Tu tâm

Nghệ thuật 06/04/22, 12:00

Trần gian nẻo mộng bước phiêu linh,Tỉnh giấc hồi hương rũ bóng hình.Tiếng mõ vang lên miền Giác hiện;Hồi chuông ngân vọng cõi thiên sinh.Nhân tâm chính quả bờ Chân Thiện;Ác niệm tiêu vong bến Cửu bình.Phật Pháp vô biên nguồn trí huệ;Từ bi dẫn lối rọi quang minh. FB Trần ...

Thơ: Tầm Sư

Nghệ thuật 04/04/22, 12:00

“Sơn cùng thủy phúc nghi vô lộ; Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” - Lục Du Trần gian vạn nẻo khói mù sương;Mấy kiếp nhân sinh đã lạc đường.Xuất niệm xa xăm nào toại ý;Khai tâm chót vót để sầu vương.Khi trong vô vọng không lùi gót;Lúc ngập hoang mang ...

Thơ: Vở kịch nhân sinh

Nghệ thuật 03/04/22, 12:00

Bao màn oán nghiệp vay danh lợi; Mấy cảnh ân tình nợ thủy chung... Ai đem số mệnh phủ thương khungTam giới càn khôn kín một vùngVạn kiếp luân hồi trong ảo mộng Muôn đời chuyển thế giữa mê cungBao màn oán nghiệp vay danh lợi Mấy cảnh ân tình nợ ...