Thiện lương gieo phúc muôn nhà…

Nghệ thuật 09/09/20, 19:30

Bóng hạc đường tiên chốc đó màNghìn năm ngơ ngẩn áng mây quaMưa nhuần cỏ mướt tơ như ngọcOanh kêu xuân biếc dưới thềm hoa Khói trầm hương tịch mịchTrà thơm đợi tri âm… Gác nhỏ xuân ...

Danh phận thiển đàm

Nghệ thuật 07/09/20, 17:30

Tăng nhân tu luyện thì đã sao?Cư sỹ tu luyện hỏi thế nào?Thường dân tu luyện, ồ hay quá!Quốc vương tu luyện, tốt biết bao… Xưa nay phân định tầng thấp caoDựa trên tâm tính ở ...