Hạt giống vàng (P20): Bước vào tu luyện Pháp Luân Công vì bản tin hàng vạn người thỉnh nguyện ở Trung Nam Hải

Câu chuyện lịch sử 28/08/23, 14:37

Báo cáo cho biết, sau khi một vạn người rời đi, đường phố sạch sẽ không để lại một mẩu giấy. Cảnh tượng này đã khiến nhiều người ở Đài Loan thập phần cảm thán, đồng thời cũng khơi dậy sự hiếu kỳ của họ về môn "Pháp Luân Công"... Tiếp ...

Thượng cổ bí sử (10): Trở lại Kiều Sơn, Cốc Đế gặp Thần may mắn; Lấy được tiên dược, Hằng Nga bay lên Cung Trăng 

Câu chuyện lịch sử 28/08/23, 11:52

Lại nói đến việc Cốc Đế và Giản Địch đi tới nước Hữu Thái, Hữu Thái Hầu và Khương Nguyên đã dự tính bày biện yến tiệc chào đón, tiếp đãi nồng hậu tới mức không lời nào có thể miêu tả nổi.  Tiếp theo Kỳ 9 Qua mấy ngày, Cốc Đế ...